Uddannelse i centrum

STX - studieretninger

Gymnasiet - Studieretninger

I skoleåret 2018/2019 udbyder Aalborg Katedralskole 12 forskellige studieretninger. I venstre kolonne fremgår, hvilke studieretninger, det drejer sig om. Her kan du klikke ind og læse mere om de enkelte studieretninger. 

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle studieretninger bliver oprettet. Det afhænger af, hvordan eleverne vælger efter grundforløbet.

Studentereksamen (STX)

Gymnasiet er en 3-årig uddannelse og består af et indledende grundforløb på 3 måneder og en specialisering af de sidste 2 3/4 år i et studieretningsforløb.

Grundforløbet

I grundforløbet har du obligatoriske fag, som er fælles for alle. Formålet med grundforløbet er, at du skal blive klar til at vælge studieretning.

Særlige forløb

Desuden er der særlige forløb:

Almen Sprogforståelse, hvor dansk og fremmedsprogene samarbejder for at give en fælles basis for det sproglige arbejde.

Det naturvidenskabelige grundforløb, hvor fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi samarbejder for at give en fælles introduktion til de naturvidenskabelige fag.

Studieretningsforløbet

I løbet af grundforløbet vælger du din studieretning, og du er klar til at begynde på studieretningsforløbet i november måned.

I studieretningsforløbet sker der en faglig specialisering i de valgte studieretningesfag. Desuden har du stadig obligatoriske fag og valgfag.

Studentereksamen

En hel studentereksamen består normalt af mindst fire fag på A-niveau og et antal fag på B- og C-niveau. A-niveauet er det højeste.

  Obligatoriske fag (med niveau i parentes)

  Dansk (A), Historie (A), Engelsk (mindst B), Fortsættersprog (tysk eller fransk) (mindst B) eller Begyndersprog (fransk eller spansk) (A), Oldtidskundskab (C), Religion (mindst C), Idræt (mindst C), Matematik (B - dog C i spansk/engelsk/tysk-studieretningen), Fysik (mindst C), Samfundsfag (mindst C), Kunstnerisk fag (billedkunst, mediefag eller musik) (mindst C), 2 af fagene biologi, kemi eller naturgeografi, afhængig af studieretning (mindst C).

  Valgfag på Aalborg Katedralskole (efter niveau)

  Du skal først tage stilling til, hvilke valgfag du ønsker i forbindelse med dit endelige valg af studieretning. Inden valget får du en grundig orientering om, hvilke valgfag der kan indpasses i den studieretning, som du har valgt. Nedenfor kan du se, hvilke valgfag vi udbyder på Aalborg Katedralskole.  

  Det er målsætningen, at så mange elever som muligt får opfyldt deres primære valgønsker, men skemalægning og manglende plads på et valghold kan betyde, at enkelte elever ikke kan få deres primære ønske om valgfag opfyldt, selvom et ønsket fag oprettes.

  A-niveauB-niveauC-niveau

  Biologi
  Engelsk
  Fransk begyndersprog
  Fransk fortsættersprog
  Fysik
  Kemi
  Matematik
  Musik
  Samfundsfag
  Spansk begyndersprog
  Tysk fortsættersprog

  Billedkunst
  Biologi
  Filosofi
  Fransk fortsættersprog
  Fysik
  Idræt
  Kemi
  Matematik
  Mediefag
  Musik
  Naturgeografi
  Psykologi
  Religion
  Samfundsfag
  Tysk fortsættersprog

  Billedkunst
  Erhvervsøkonomi
  Filosofi
  Latin
  Mediefag
  Musik
  Psykologi

  Du skal have mindst et af følgende fag på A-niveau: Matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk eller et fortsættersprog enten som studieretningsfag eller som valgfag.   

  Adgangskortet

  Se, hvilke uddannelser dine fag kan give adgang til. Klik her.


  Nyttige links

  Hvis du har spørgsmål om studieretninger og valgfag er du velkommen til at kontakte en studievejleder


  Fagenes mål og indhold

  Hvis du ønsker at vide mere om uddannelsesmålene for de enkelte fag i stx, så klik her.