Uddannelse i centrum

HF - fagpakker


Hf - fagpakker

I skoleåret 2018/2019 udbyder Aalborg Katedralskole 5 forskellige fagpakker på hf. I venstre kolonne fremgår, hvilke fagpakker, det drejer sig om. Her kan du klikke ind og læse mere om de enkelte fagpakker. 

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle fagpakker bliver oprettet. Det afhænger af, hvordan eleverne vælger i løbet af 1. hf.

HF

Hf er en 2-årig almen og studieforberedende gymnasial uddannelse, der giver dig adgang til mange korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.  

Nogle videregående uddannelser har dog mere specifikke faglige krav. Gennem dit valg af fagpakke kan du sikre, at du har de rigtige fag til at komme ind på din foretrukne uddannelse.  

Hf-eksamen består af fag på A-, B- og C-niveau, hvor A-niveauet er det højeste.

Nogle faggrupper er obligatoriske. Andre fag skal du selv vælge. 

Obligatoriske fag   

  • Dansk (A)
  • Engelsk (B)
  • Matematik (C)
  • Kultur- og samfundsfagsgruppe: historie (B), religion (C) og samfundsfag (C)
  • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi (C), kemi (C) og geografi (C)
  • Enten faget idræt (C) eller et kunstnerisk fag: billedkunst (C), mediefag (C), musik (C).

På dit ansøgningsskema til hf skal du oplyse, hvilket af fagene idræt, billedkunst, mediefag eller musik, du ønsker. Du skal have faget i 1. hf.

Obligatoriske faggrupper

  • Naturvidenskabelig faggruppe (nf) består af fagene biologi (C), kemi (C), geografi (C). Du skal i eksamen i et af fagene: kemi, geografi eller biologi.
  • kultur- og samfundsfags gruppen (ks) består af fagene historie (B), religion (C), samfundsfag (C). Du skal til eksamen i et af fagene: historie, religion eller samfundsfag. Det afgøres ved lodtrækning i undervisningsministeriet, hvilket af fagene, du skal til eksamen i.

Fagpakker

I løbet af 1. hf skal du vælge en fagpakke, som du følger i 2. hf. Endvidere skal du vælge et fag uden for fagpakken på C- eller B-niveau.

Du kan vælge mellem følgende fagpakker:

Samfundsfag B og matematik B (hertil kommer et valgfag på C-niveau eller et løft fra C til B)

Matematik B og fysik C (hertil kommer to valgfag på C-niveau eller et løft fra C til B)

Biologi B og idræt B (du kan kun vælge denne fagpakke, hvis du vælger idræt på C-niveau i 1. hf. Hertil kommer et valgfag på C-niveau eller et løft fra C til B.

Samfundsfag B og psykologi C (hertil kommer to valgfag på C-niveau eller et løft fra C til B)

Udvidet fagpakke: Engelsk A, tysk fortsættersprog B og samfundsfag B (denne fagpakke har mere undervisningstid end de øvrige fagpakker. Her indgår flere fag og fag på et højere niveau. Hertil kommer et løft fra C til B).      

 

Valgfag

I løbet af hf skal du vælge et fag uden for fagpakken på C- eller B-niveau: 

A-niveau

B-niveau

C-niveau

 

Billedkunst
Biologi 
Naturgeografi
Idræt
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Religion
Samfundsfag

Billedkunst
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fysik
Mediefag
Musik
Psykologi
Tysk fortsættersprog

Hvis du mangler nogle fag til at komme ind på din foretrukne videregående uddannelse, kan du supplere med enkelte fag senere på et suppleringskursus. Eller du kan tage en faglig overbygning på op til seks måneder på et suppleringskursus, når du har afsluttet din hf-eksamen.

Undervisningen på hf  

Fagene i 1. hf er fastlagt på forhånd, så næsten alle undervisningstimer vi være sammen med dine klassekammerater.

Skoleåret består af to semestre, så hvert halve år vil du afslutte en del af uddannelsen.

I det første halve år vil der være fokus på at få gode studievaner og lære at arbejde systematisk i de enkelte fag. Du vil desuden få støtte og hjælp til at tackle faglige eller andre indlæringsmæssige udfordringer.

Ved siden af undervisningen i fagene og fagpakkerne er der både i 1. og 2. hf afsat tid til praktik, hvor du kan være med til at løse nogle af de konkrete og virkelighedsnære problemer, du kender fra undervisningen.

Der er ligeledes projektperioder med selvstændigt arbejde og faglig fordybelse.

Eksamen

På hf får du ikke standpunkts- og årskarakterer, men til gengæld kommer du til eksamen i alle de fag, du afslutter, fx matematik C i 1. hf. Men hvis du skal  have matematik B i 2. hf, så skal du først til eksamen i matematik i 2. hf.

 

Adgangskortet

Se, hvilke uddannelser dine fag kan give adgang til. Klik her.


Fagenes mål og indhold

Hvis du ønsker at vide mere om fagenes mål og indhold i hf, så klik her.


Nyttige links

Studievejledningen på Aalborg Katedralskole. 

Statens Uddannelsesstøtte (SU).