aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Ny STX-elev

STX studieretninger

I skoleåret 2019/2020 udbyder Aalborg Katedralskole 12 forskellige studieretninger, fordelt på 5 naturvidenskabelige studieretninger, 2 samfundsvidenskabelige studieretninger, 3 sproglige studieretninger og 2 kunstneriske studieretninger.

I venstre kolonne fremgår, hvilke studieretninger, det drejer sig om. Her kan du klikke ind og læse mere om de enkelte studieretninger. 

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle studieretninger bliver oprettet. Det afhænger af, hvordan eleverne vælger efter grundforløbet.

I 2018/2019 blev alle studieretninger oprettet.

Nyttige links

SU - hvis du søger på su.dk

Ungdomskort 


Studievejledning

Læs mere om studievejledningen på Aalborg Katedralskole. Klik her.


Studiebog

Se eller download studiebogen for stx-elever - klik her.

Se eller download studiebogen for hf-elever - klik her.


Årsskrift og Intro-hæfte til nye elever

Se eller download skolens årsskrift 2018, klik her.

Se eller download skolens intro-hæfte til nye elever 2018, klik her.


Uddannelsestilbud 2019