aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Science Talent College

Science Talent College

ScienceTalent College er et supplerende undervisningstilbud til de allerdygtigste naturvidenskabelige talenter i de gymnasiale uddannelser. Forløbet består af en række camps, hvor de unge talenter får inspiration, udfordringer, erfaringer og faglig fordybelse i naturvidenskabelige problemstillinger, der rækker ud over den daglige undervisning på gymnasierne. De fem udvalgte talenter skal i alt på 7 camps med afslutning i april 2017. Desuden får vores 5 talenter tilbudt en studietur til et internationalt forskningscenter.

Forløbene dækker forskellige emner som f.eks. Mad til milliarder, robot-teknologi, Grøn energi, Medicinalkemi og meget andet, som bearbejdes ud fra en tværfaglig tilgang af eleverne.Som afslutning på forløbet skal talenterne udarbejde et forskningsprojekt i et selvvalgt emne, og de får karakter efter 12-skalaen på det endelige eksamensbevis for det 3-årige forløb.

Science Talent College hører hjemme i Mærsk McKinney Møller Videncenter ved Sorø Akademi, og de forskellige camps er sponsoret delvist af gymnasiet og delvist af forskellige fonde og private firmaer.

Yderligere information kan fås fra Science Talent Colleges egen hjemmeside: http://www.sciencetalenter.dk/da/gymnasium/camps-og-events/sciencetalent-college/

Kontaktperson: Uffe Pedersen

Kontaktperson

Uffe Pedersen