aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Science Talent College

Science Talent College

ScienceTalent College er et supplerende undervisningstilbud til de allerdygtigste naturvidenskabelige talenter i de gymnasiale uddannelser. Forløbet består af en række camps, hvor de unge talenter får inspiration, udfordringer, erfaringer og faglig fordybelse i naturvidenskabelige problemstillinger, der rækker ud over den daglige undervisning på gymnasierne. De fem udvalgte talenter skal i alt på 7 camps med afslutning i april 2017. Desuden får vores 5 talenter tilbudt en studietur til et internationalt forskningscenter.

Forløbene dækker forskellige emner som f.eks. Mad til milliarder, robot-teknologi, Grøn energi, Medicinalkemi og meget andet, som bearbejdes ud fra en tværfaglig tilgang af eleverne.Som afslutning på forløbet skal talenterne udarbejde et forskningsprojekt i et selvvalgt emne, og de får karakter efter 12-skalaen på det endelige eksamensbevis for det 3-årige forløb.

Science Talent College hører hjemme i Mærsk McKinney Møller Videncenter ved Sorø Akademi, og de forskellige camps er sponsoret delvist af gymnasiet og delvist af forskellige fonde og private firmaer.

Kontaktperson: Uffe Pedersen

Kontaktperson

Uffe Pedersen