aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi

Aalborg Katedralskole er en del af Nordjyske Gymnasiers Talentakademi, som er for 2.g-elever og 1. hf- elever.
Formålet med talentakademiet er: 

  • at give et fagligt løft til nordjyske gymnasieelever generelt – og akademieleverne i særdeleshed
  • at den enkelte akademielevs motivation til faglig fordybelse sikres og styrkes
  • at de deltagende akademielever bliver i stand til mere kvalificeret at foretage et studievalg.

På stx udbydes i tre hovedgrupper, nemlig ”Sundhed og teknologi”, ”Business” og ”Humaniora”.

Nordjyske Talentakademi kører i to versioner:

Vi har følgende elever der deltager i version 1.0:
- Oplysningerne kommer snarest.

Vi har følgende elever fra afgangsklasser 2017, der har deltager i version 2.0:

Anders Yde Bertelsen, 3.j
Sebastian Schultz, 3.e
Lise Kirstine Nørgaard, 3.k
Jeppe Jon Cederholm, 3.x
Mariam Molavyzada, 3.u
Anders Hindsholm, 3.j
Katharina Bach, 3.x
Maren Hansen, 3.e
Astrid Mortensen, 3.m
Emma Kærsgaard, 3.b

Vi har følgende hf-elever, der deltager:

- Oplysningerne kommer snarest.

Kontaktperson

Tina Møller Sørensen
Kursusleder samt ansvarlig for pædagogikum.
Mail: ts@katedralskolen.dk, tlf. 96313789