aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi

Aalborg Katedralskole er en del af Nordjyske Gymnasiers Talentakademi, som er for 2.g-elever og 1. hf- elever.
Formålet med talentakademiet er: 

  • at give et fagligt løft til nordjyske gymnasieelever generelt – og akademieleverne i særdeleshed
  • at den enkelte akademielevs motivation til faglig fordybelse sikres og styrkes
  • at de deltagende akademielever bliver i stand til mere kvalificeret at foretage et studievalg.

På stx udbydes i tre hovedgrupper, nemlig ”Sundhed og teknologi”, ”Business” og ”Humaniora”.

 

 

Kontaktperson

Christian Droulon Ifversen