aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Katapulten

Katapulten Aalborg Katedralskole

Katedralskolens entreprenørskabsprojekt

Projektet ligger stille og samler kræfter efter en fantastisk og lærerig tur til Silicon Valley i 2017, som du kan se mere om her.

Projektet var et led i Region Nordjyllands uddannelsespulje: "Entreprenørskab på de nordjyske ungdomsuddannelser". Projektet ønskede at fremme entreprenørskabskompetencerne hos de nordjyske unge og styrke samarbejdet mellem elever og virksomheder i Nordjylland.

Eleverne skaffede selv finansieringen til turen via samarbejder med foreninger og erhvervslivet.

Vi siger tak til alle de involverede, og vi er nu gået i tænkeboks for at redefinere konceptet.

Har du gode ideer eller kunne tænke dig at være en del af projektet, så skriv til: jg@katedralskolen.dk

 

 

Kontaktperson

Jakob Brolin Gade

Kontaktperson

Rasmus Damkilde