aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Juvenes Translatores (oversættelseskonkurrence)

Juvenes Translatores (oversættelseskonkurrence)

Oversættelseskonkurrence som har til formål at fremme sprogindlæring, flersprogethed og oversættelse/tolkning som karrierevalg. Der trækkes lod blandt interesserede skoler. LN har tidligere været tovholder.

http://ec.europa.eu/translatores/index_da.htm

Kontaktperson: Christian Droulon Ifversen

Kontaktperson

Christian Droulon Ifversen