Uddannelse i centrum

Skolens liv > Talent- og frivillige aktiviteter

Talentarbejde, konkurrencer og frivillig undervisning

På Aalborg Katedralskole er der hvert skoleår en række aktiviteter for elever, der har lyst til at bruge ekstra tid på faglige emner, fx masterclass i matematik, bigband, forskerspirerprojekter, faglige konkurrencer mv.

Under "Talent- og frivillige aktiviteter" i venstre spalte kan du se, hvilke aktiviteter, det drejer sig om, herunder læse mere om de forskellige aktiviteter.

Nogle aktiviteter ligger inden for almindelig skoletid, andre vil strække sig til sent på eftermiddagen, og camps vil ofte forløbe over flere dage.

Ved aktiviteterne vil fagligt indhold og socialt samvær være i fokus.

Hvis du ønsker at vide mere om talentaktiviteterne, kan du kontakte skolens koordinator Christian Droulon Ifversen.

Koordinator

Christian Droulon Ifversen