aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Elevråd

Elevråd

 

"Aalborg Katedralskoles Elevråd er skolens elevråd, der sammen med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper, varetager elevernes fælles interesser på skolen. Elevrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser, men varetager elevernes interesse i forhold til uddannelsespolitik".

 

Kontakt

Elevrådet på facebook.

 

Forretningsudvalg

Den daglige ledelse og koordinering, udarbejdelse af dagsordener, kontakt med ledelse og personale.

Formand Oscar Karem Mahdi Pedersen, 3.j

Næstformand: Jens Grum Jensen, 3.m

Kasserer: Christian Engelbrecht Pedersen, 3.y

Menige medlemmer: Mathilde Christiansen, 3.b, Mikaella Ty Ngo, 3.x og Frederik Bech, 2.y

Repræsentant i skolebestyrelsen med stemmeret:

Repræsentant i skolebestyrelsen uden stemmeret:

 

Elevrådsmedlemmer

Hver klasse har 4 medlemmer i elevrådet.

Spørgsmål eller kommentarer:

Gå igennem din klasses repræsentant!

Skriv til os privat i Lectio.

Meld dig ind i vores facebook-gruppe: Aalborg Katedralskoles Elevråd.

 

 

Oversigt over Elevrådets udvalg:

●     Ve & Vel

●     Socialiseringsudvalget

●     Festudvalget

●     Morgensamlingsudvalget

●     PR-udvalget

●     Kantineudvalget

●     DGS-udvalget

●     Omvendt Brobygning

●     Elevmødeudvalget

●     Døgnbrændergruppen

●     Fredagscaféudvalget

 

 

Nyttige links