Uddannelse i centrum

Rektor

Velkommen til 376 nye elever

Kære nye elever.

I skal nu i gang med et nyt kapitel i jeres liv. Aalborg Katedralskole er de næste år rammen om jeres uddannelse, og det skal være et godt sted at lære. Derfor vil I opleve, at der vil blive stillet krav til jer om engagement i timerne, om forberedelse hjemme og om samarbejde i dagligdagen. I får mulighed for at fordybe jer i fagene på mange forskellige måder, såvel på skolen som på ekskursioner og studieture.

Skolearbejde består af arbejde med fagene, men også af elevrådsarbejde, udvalgsarbejde og frivillige aktiviteter som kor og idræt. Samlet giver det mulighed for, at i opøver en række personlige kompetencer. Blandt dem il jeg nævne selvstændighed, ansvarlighed, samarbejdsevne og kreativitet.

I vil møde mange nye mennesker, og de vil præge jeres hverdag i de kommende år. Nogle bliver venner for livet, andre må I lære at tolerere, skønt deres synspunkter kan ligge langt fra jeres. Prøv alligevel at tale med og at lytte til dem for at forstå dem. Det sidste er en vigtig del af samtalen.

Jeg håber, I hurtigt finder jer til rette på Aalborg Katedralskole, så I kan komme i gang med et udbytterigt og inspirerende uddannelsesforløb, der vil danne et godt grundlag for jeres fremtid, og så I samtidig kan være med til at sætte jeres præg på skolen.

Skolens nuværende elever og ansatte ser frem til at lære jer at kende og til, i et frugtbart samarbejde med jer, at sørge for at skolen fortsat bliver en god ramme for læring og udvikling.

Vi glæder os til at møde alle de nye elever og kursister i undervisningen og i forbindelse med skolens mange aktiviteter ved siden af undervisningen.

 

Med venlig hilsen

Christian Warming

rektor

Rektor

Christian Warming