aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Udvekslingsstudenter

Udvekslingsstudenter 2018/19

Skolen har i år 7 udvekslingsstudenter fra 6 forskellige lande, der alle går i en 2.g klasse.

I efteråret får de danskundervisning på Sprogcentret mandag og onsdag eftermiddag, og resten af tiden følger de undervisningen på Katedralskolen.

De skal i efteråret koncentrere sig om at lære dansk og ellers følge med i undervisningen, så godt de nu kan. De skal aflevere skriftlige opgaver i engelsk og 2. fremmedsprog, og så ellers - efter lyst og evne - efter aftale med faglæreren. Til foråret skal de prøve at følge med på dansk i alle fag - alt efter hvor gode de bliver til dansk. Det er ofte meget forskelligt. De deltager også i ekskursioner og studieture.

Indimellem er de ude i andre klasser for at fortælle om deres land, og de vil også gerne deltage i skolens frivillige aktiviteter. Vore udvekslingsstudenter får en kulturel oplevelse, men det gør skolens elever også. Samtidig får de et større globalt udsyn ved mødet med unge fra mange lande, de ellers ikke er vant til at være i kontakt med.

 

Fotoet: fra venstre mod højre:

Federica fra Italien (2.d), Otoha fra Japan (2.j), Laura fra Colombia (2.a), Xianne fra USA (2.x), Jonas fra USA (2.m), Helena fra Brasilien (2.y) og Alice fra Canada (2.z)