aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Udvalg

Udvalg

Herunder finder du en beskrivelse af de udvalg, der findes på Aalborg Katedralskole og de medlemmer, der er i de enkelte udvalg.

Økonomiudvalg

 

Økonomiudvalget behandler følgende emner: Udarbejdelse af budgetforslag og fordeling. Fordeling af midler til undervisningsmidler. Bygningsvedligeholdelse. Nybygninger - byggeudvalg - ideér og visioner for skolens lokaler og bygningsmæssige udvikling. Inventar og nedsætter kunstudvalg.

Medlemmer: Morten Poulsen (MP), Elisabeth Faber (EF), Johanne Jensen (Jo) og en ledelsesrepræsentant.

 

 

Pædagogisk Råd (PR)

Det pædagogiske råd er rådgivende for skolens rektor i pædagogiske spørgsmål, vælger medlemmer af diverse udvalg og fastsætter forretningsorden.

Formand: Rasmus Lundby (RL)

Medlemmer: Rektor Christian Warming (CW), skolens afdelingsledere og alle lærere, der underviser på skolen.

Pædagogisk Udvalg (PU)

Behandler følgende emner: Skolens pædagogiske udvikling. Evalueringskultur og kvalitetsudvikling af det pædagogiske arbejde. Nye pædagogiske ideér og initiativer. Kompetenceudvikling for det pædagogiske personale. Planlægning af og rammerne for SRP, AT-eksamensforløb, dansk-historieopgave. AT-planlægningen under hensyntagen til studieretningernes muligheder for at præge studieretningernes AT-forløb. SRO-planlægning under hensyntagen til studieretningernes muligheder for at præge studieretningernes SRO-forløb. Lektiecafé, skrivefængsel, studiedage mv.. Den pædagogiske planlægning og skemalægning af skoleåret. Skemastruktur, lektionslængde, blokdage osv. Nedsættelse af biblioteksudvalget.

Medlemmer: Uffe Steen (US), Regina Hansen (RH), Ivan Ladegaard (IL) og Johanne Jensen (Jo)

 

 

Forretningsudvalg (FU)

Forretningsudvalget (FU) varetager afviklingen af møderne i Pædagogisk Udvalg (PU) og sikrer en koordinering af udvalgenes arbejde igennem bl.a. skoleudvalget.

Medlemmer: Rasmus Lundby (RL), Rasmus Damkilde (RD), Hanne Kristoffersen (HK).

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget behandler følgende emner: Udvikling af skolekulturen og aktiviteterne uden for den ordinære undervisning. Frivillige aktiviteter. Fællestimer med udgangspunkt i fællesfagene. Skolens festkultur og skolens fødselsdag. Kontaktudvalg i relation til elevinitiativer som fx Ydun, elevråd, Døgnbrænder, Operation Dagsværk mv. Drøftelse af eksterne informationer som hjemmeside og informationsmaterialer. Intern information, fx skoleblad. Drøftelse af orienteringsaften, forældreaften, forældrekonsultation, foredragsaftener mv. Rammer for ekskursioner med hensyntagen til studieretningsudvalgenes ansvar for studierejser og studieretningsekskursioner. Introduktionsforløb for nye elever. Skoleforestillinger (musical, teaterkoncert, teater, revy mv.).

Medlemmer: Jakob Brolin Gade (JG) Tom Mortensen (TM) Kim Randers Jensen (KJ)

Elevrepræsentanter: Astrid Øster Mortensen, 3m og Malthe Steensen Rasmussen, 1z

Ledelsesrepræsentant: Tina Møller Sørensen (TS).

Legatudvalg

Udvælger legatmodtagere til skolens legater.

Medlemmer: Sisse Marie Thomsen (ST), Henrik Rytter (HR), Kaj Ove Steffansen (KOS)

Ledelsesrepræsentant: Christian Warming (CW).

Administrationsudvalg

Administrationsudvalget behandler følgende emner: Koordinerer time-fagfordeling. Vurderer ansættelsesbehovet. Opretter valgfag og drøfter lokalaftale.

Medlemmer: Anette Møller Svendsen (AMS), Karin Olesen (Ol), Lone Simonsen (LS).

Sikkerhedsudvalg

Sikkerhedsudvalgets arbejde omfatter de arbejdsområder, der fremgår af arbejdsmiljøloven samt lov om undervisningsmiljø.

Medlemmer: Tom Mortensen (TM), Johanne Jensen (JO), 1 pedel, 1 TAP'er, 1 ledelsesrepræsentant.

Elevrepræsentanter: 2 elever.

Samarbejdsudvalg (SU)

Følgende emner behandles af samarbejdsudvalget: Mål, strategi og resultatkontrakt. Personalepolitik. Budget og finanslovsbidrag. Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing. Kompetenceudvikling. Systematisk opfølgning på APV. Det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress. Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed. Opfølgning på sygefravær mv. Chikane og vold. Job på særlige vilkår. Udvalget nedsætter også psykisk arbejdsmiljøudvalg.

Medlemmer: 2 lærere Elisabeth Faber (EF), Tom Mortensen (TM)/Johanne Jensen (Jo), 1 tillidsrepræsentant for lærere og for rengøring Mette Laursen (ML), 1 kontorpersonale Jytte Echtermeyer (JE), 2 ledelsesrepræsentanter Christian Warming (CW), Lise Nørgaard (LN).

HF udvalg

Udvalget behandler følgende emner: Problemstillinger i forhold til HF-uddannelsen, planlægning af introduktionsforløb, tværgående forløb, studieture og ekskursioner. Planlægning af historieopgave og projekter. Planlægning af SSO og eksamensprojekt. Fællestimer for HF. Særlige forløb, initiativer til udvikling af hf og til profilering af studieretningerne. Planlægning af orienteringsaften for HF samt præsentation af hf på hjemmesiden og i informationsmateriale under hensyntagen til den generelle informationspolitik.

Medlemmer: Henning Erhardsen (HE), Pia Hautopp (PH), Karin Olesen (Ol)

Ledelsesrepræsenstant: Lise Nørgaard (LN)

 

 

Studieretningsudvalg

Sproglige studieretninger

Medlemmer: Lasse Holmgren Brunø (LHB), Lene Bak (LB), Ulla Birgitte Rasmussen (UR)

Ledelsesrepræsentant: Lise Nørgaard (LN)

 

Kunstneriske studieretninger

Medlemmer:  Henrik Rytter (HR), Inge Juul (IJ)

Elevrepræsentanter:

Samfundsfaglige studieretninger

Medlemmer: Ole Bay (OB)

Ledelsesrepræsentant: Maria Søndergaard Sørensen (MA)

 

Naturvidenskabelige studieretninger 

Medlemmer: Anders Ølgaard (AO), Karin Olesen (Ol), Mette Munkhaus (MO)

Ledelsesrepræsentant: Tina Møller Sørensen (TS) 

Elevrepræsentanter

Andre udvalg

Kunstudvalg

Medlemmer: Henrik Juhl Andersen (HA), Inge Juul (IJ) Anette Svendsen (AMS).

Elevrepræsentanter:

Psykisk arbejdsmiljøudvalg og  Arbejdsmiljøudvalg.

Personaleforening

Medlemmer: Rasmus Damkilde (RD), Henrik Rytter (HR) Susanne Seehausen (SU), Karen Østergaard Richter Hansen (KRH).