Uddannelse i centrum

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at gennemføre din uddannelse optimalt, kan du ansøge om specialpædagogisk støtte.

Støtten består som regel af enten it-startpakke eller studiestøttetimer.

Læs mere om den specialpædagogiske støtte her.

Eller kontakt din studievejleder.