aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Undervisningsmateriale med arbejdsspørgsmål

Undervisningsmateriale om churchill-klubben med arbejdsspørgsmål


De fleste af drengene fra Churchill-klubben tog deres studentereksamen i 1946 på Aalborg Katedralskole. Her holder man sidste skoledag. Den høje dreng nr. 3 fra venstre med lang pibe er Knud Pedersen, som var initiativtager til Churchill-klubben.

Undervisningsmateriale

Dorte Christensen

Undervisningsmaterialet om Churchillklubben er udarbejdet af Dorte Christensen, der til daglig underviser i historie og samfundsfag på Aalborg Katedralskole.