aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Kildesamling til Churchill-klubben

Kildesamling til Churchill-klubben

Kilder til besættelsestidens historie på Aalborg Katedralskole.

Hvis du ønsker at downloade alle kilder, så klik her.

Oversigt over kilder til besættelsestidens historie på Aalborg Katedralskole.

Hvis du ønsker at downloade kilderne enkeltvis, så klik på den kilde i nedenstående, du ønsker at downloade.  

9. april 1940

1. Erindringer om den 9. april 1940

Begivenheder der gjorde indtryk på skolens lærere og elever

2. En elev fornærmer tyskerne.

3. Tyskernes reaktion på fornærmelsen

4. Skolekammeraters død.

5. Morten Nielsen

Churchill-Klubben

6. En forløber for Churchill-Klubben?

7. Starten på Churchill-Klubben.

8. Churchill-Klubbens aktiviteter og arrestation

9. Beskrivelse af en aktion.

10. Agitation for sabotagehandlinger

11. Churchill-Klubbens tilfangetagelse.

12. En fars beskrivelse af Churchill-Klubbens tilfangetagelse.

De danske myndigheders reaktion og tyskernes indflydelse herpå

13. Hvorfor blev rektor Galster sendt på orlov?

14. Undervisningsinspektørens undersøgelse af forholdene på Aalborg Katedralskole

15. Tyskernes indflydelse på dommene.

Aalborg Katedralskole efter Churchill-klubbens arrestation

16. Hjem fra fængslet 1.

17. Hjem fra fængslet 2.

18. Lektor Stegmans beskrivelse af Gestapos første razzia på Aalborg Katedralskole

19. Gestapo-razziaer.

20. Beskyttelse af eleverne under Gestapo-razziaer.

21. Klassekammeraternes reaktion på Churchill-Klubbens arrestation.

22. Churchill-Klubbens betydning for elevernes deltagelse i modstandsbevægelsen.

23. Beskrivelse af hvordan det var at være elev på Aalborg Katedralskole under besættelsen.

Holdningen på Aalborg Katedralskole under besættelsen

24. Modstanden mod tyskerne i dagligdagen.

25. "Stemningen på skolen var antitysk". Karl V. Thomsen

26. Propaganda på Aalborg Katedralskole?

27. Nazisympatier.

28. Var holdningen på skolen tyskfjendtlig?

29. Rektor Galster beskrivelse af de tyske soldaters opførsel, da de var indkvarteret i gymnastiksalene på Aalborg Katedralskole.

30. Nationalt sindelag?

31. Problemerne med at tyde lærernes holdninger.

Rektor Galsters holdning til den tyske besættelsesmagt

32. Den Danske Gymnasieskole.

33. Rektor Galsters tale ved Aalborg Katedralskoles jubilæum.

34. Rektor Galsters dimissionstale i 1940 til de unge, der havde taget studentereksamen og realeksamen.

35. Rektor om korrekt opførsel.