aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Science gymnasium

Science gymnasium

Aalborg Katedralskole er en del af Danske Science Gymnasier. Det betyder, at de naturvidenskabelige fag på skolen både bidrager til og nyder godt af et eksklusivt pædagogisk netværk til glæde for undervisere og elever. Ligeledes er Aalborg Katedralskole med i ScienceTalenternes Gymnasie-netværk og der arbejdes systematisk med talentaktiviteter i de naturvidenskabelige fag.

Deltagelsen i DASG giver fagenes undervisere rig mulighed for pædagogisk og didaktisk erfaringsudveksling med andre science gymnasier og giver eleverne mulighed for at arbejde med de nyeste metoder, idet udviklingsarbejde naturligvis integreres i den daglige undervisning.