aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Legathistorie

 

Legater historisk

Aalborg Katedralskoles Fællesfond.

Midlerne til fonden er blevet skabt gennem Aalborg Katedralskoles historie af fremsynede, gavmilde eller taknemmelige mænd og kvinder, som gennem årene har skænket større eller mindre beløb til oprettelse af et legat til fordel for elever på Aalborg Katedralskole. I 1809 blev en del legater lagt sammen i Stipendiefonden. Af historiske grunde beholdt man dengang navnene på nogle af de ældste legater. I 2003 var antallet af legater igen vokset og deres formuer blevet for små. Derfor blev en række legater samlet i Aalborg Katedralskoles Fællesfond. Her er en liste over de nu nedlagte legater med de historiske tildelingskriterier og bemærkninger.

 

Oprettet

Tildelingskriterier

 

 

Bemærkninger

 

 

Frederik Thuresens Legat

 

 

 

1674

 

 

Oprindeligt tænkt som studiehjælp til 6 fattige drengebørn, ægte-født i Aalborg. Legatet har været uddelt siden 1675 og tildeles stadig -symbolsk med det oprindelige beløb til 6 drenge, der er født i Aalborg. -Halvdelen udbetales ved juleafslutningen og halvdelen ved translokationen.

 

 

Tildeles normalt til 2 drenge fra hver årgang.

 

 

Stipendiefonden

 

 

1809

 

 

Studiehjælp til trængende dimittender, der har evner og lyst til et videregående studium og som har udvist flid og god opførsel. - Udbetales efter påbegyndt studium

 

 

Kan søges af elever i afgangsklasser før jul.

 

 

Det Thestrupske Legat

 

 

1809

 

 

Gives for højeste studentereksamen. Præmien tildeles stadig - symbolsk - med samme beløb som oprindeligt.

 

 

Fast beløb på 5,25 kr.

 

 

Den Reitzerske Flidsbelønning

 

 

1809

 

 

Gives for den næsthøjeste studentereksamen. Præmien tildeles stadig - symbolsk - med samme beløb som oprindeligt.

 

 

Fast beløb på kr. 10,50 kr.

 

 

De Kyndeske Præmier

 

 

Gives til de 6 bedste latinske stile. Præmien tildeles stadig - symbolsk - med samme beløb som oprindeligt.

 

 

Praksis at legatet tildeles de bedste danske stile ved studentereksamen og hf-eksamen. Fast beløb på 8 kr til hver.

 

 

Rektor Taubers Mindelegat

 

 

 

1836

 

 

Gives til studenter fra Aalborg Katedralskole, der er immatrikuleret ved et af Danmarks universiteter eller ved en af de andre videnskabelige højere læreanstalter. -Udbetales efter studiestart.

 

 

Legatet er stiftet af taknemmelige disciple i anledning af professor Emanuel Taubers 25-årige rektorjubilæum den 7. maj 1836. Grundkapitalen var på 5.323,43 kr.

 

 

Emanuel Taubers Jubellegat

 

 

 

1845

 

 

Gives til værdige og trængende gymnasieelever.

 

 

Stiftet i anledning af rektor Emanuel Taubers 50 års embedsjubilæum i 1845.