aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Legater

Legater

Tildelte legater 2019

Se hvem, der har fået tildelt legat ved tranlokationen i 2019. Klik her.

 

Som dimittend fra Aalborg Katedralskole har du en eksklusiv mulighed for at søge et legat fra en række fonde.

Det er fonde som har til formål at give studielegater til tidligere elever på Aalborg Katedralskole inklusive elever i afgangsklasserne.

Du kan altså her søge om et legat i forbindelse med en videre uddannelse.

Det drejer sig om følgende fonde:

Cand. theol. Nicolai Michelsen og Valborg Michelsen født Hjorths Fond

Tidligere elever fra Aalborg Katedralskole, der måtte ønske og evner at fortsætte deres uddannelse og under skolegangen har vist flid, interesse og energi.
(Elever i afgangsklasser er også omfattet)
Legatet bestyres af Tycho Hjorth, Præstehøjvej 6, 3320 Skævinge, e-mail: tycho_hjorth@adslhome.dk, hvortil også ansøgningen skal sendes.
Der findes ikke ansøgningsskema.
Ansøgningsfrist: Senest 31. maj til Tycho Hjorth.

Aalborg Katedralskoles Studie- og Jubilæumsfond

Legatet tildeles efter ansøgning dimittender fra Aalborg Katedralskole til uddannelsesformål.
Fonden er oprettet i 2002 ved en sammenlægning af Aalborg Katedralskoles Studiefond fra 1924 og Aalborg Katedralskoles Jubilæumsfond fra 1946.
Legatet tildeles normalt højst 2 gange inden for de første studieår.
Ansøgningsskema rekvireres på skolens kontor eller download det her.

Download vejledning til ansøgere her.

Ansøgning: Senest 31. maj til Aalborg Katedralskoles kontor

 Aalborg Katedralskoles Fællesfond, afd. 5

Tildeles efter ansøgning dimittender fra Aalborg Katedralskole til uddannelsesformål.
Fonden er oprettet i 2003 ved en sammenlægning af en række mindre fonde. Se beskrivelse af de gamle fonde her.

Kan søges af årets dimittender og et par år herefter i de første studieår.
Ansøgningsskema rekvireres på skolens kontor eller download det her.

Download vejledning til ansøgere her.

Ansøgning: Senest 31. maj til Aalborg Katedralskoles kontor

Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus Fond

Kan søges af studenter og HF-ere fra Aalborg Katedralskole, som har gennemført 6 semestre (3 årsværk) af medicinstudiet.
Fonden er oprettet i 1971 og blev i 2003 sammenlagt med Frk. Tonny A. Kaarsbergs legat.
Ansøgningsskema rekvireres på skolens kontor eller download her. 

Download vejledning til ansøgere her.

Ansøgning: Senest medio november. Se præcis dato på ansøgningsskemaet. Ansøgningen sendes til Aalborg Katedralskoles kontor.

Links til ansøgningsskemaer og vejledningerLegatmodtagere

Legatmodtagere 2019
Legatmodtagere 2018. 

Legatmodtagere 2017.

 

 


Legater - historisk

 

Fremsynede, gavmilde eller taknemmelige mænd og kvinder har gennem årene skænket større eller mindre beløb til oprettelse af et legat til fordel for elever på Aalborg Katedralskole.
I 1809 blev en del legater lagt sammen i Stipendiefonden. Af historiske grunde beholdt man dengang navnene på nogle af de ældste legater.
I 2003 var antallet af legater igen vokset, og deres formuer blevet for små. Derfor blev en række legater samlet i Aalborg Katedralskoles Fællesfond. Her er en liste over de nu nedlagte legater med de historiske tildelingskriterier og bemærkninger.

Se de gamle legater - Klik her.