aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Kursusledere

Kursusledere

Tina Møller Sørensen                                         Christian Droulon Ifversen
Kursusleder samt ansvarlig for pædagogikum.  Kursusleder
Mail: ts@katedralskolen.dk, tlf.: 96313789         Mail: ci@katedralskolen.dk, tlf.: 96313777