aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Informationskoordinator

Informationskoordinator

Ulla Thomasen

Skolens informationsmedarbejder tager sig af skolens nyheds- og informationsformidling via skolens hjemmeside og facebook samt diverse trykte publikationer.