aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Om skolen

Om skolen

På Aalborg Katedralskole arbejder vi ud fra værdier som kreativitet, seriøsitet, tolerance, åbenhed og demokrati.

Vi er en skole, som vægter det faglige niveau højt, og som prøver at skabe nogle rammer hvor den daglige seriøse undervisning kan kombineres med forskellige aktiviteter af social karakter.

Vi er kendetegnet ved at have "højt til loftet", og en skole med mange forskellige typer elever, som alle er med til at skabe en åben tolerant ramme om skolelivet.

Her finder du Aalborg Katedralskole

Legatansøgning


Skolens vedtægter