aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

24.09.2019

Elever diskuterer menneskerettigheder


Amnesty International holdt i dag, mandag den 24. september, workshop med fire af skolens klasser: 3.y, 2.m, 2.e og 3.j, hvor fokus var elevernes oplevelser og forståelse for en række forskellige situationer, hvor basale menneskerettigheder er på spil. 

Specielt blev der diskuteret meget om de nuværende lovgivningstanker vedrørende ”samtykke ved sex”, hvor temaet for Amnesty rettede sig mod den danske straffelovs ordlyd - en ordlyd der stammer fra 1200-tallets Jyske.