aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

09.05.2019

En hel dag med DHO


1.g’erne er hele dagen i dag i fuld gang med deres DHO-opgave, som skal afleveres den 16. maj.

1.c arbejder med emnet ”By og land – Danmark 1850-1915”.

Som optakt til DHO-opgaven var klassen blandt andet på byvandring i Aalborg med historiestuderende fra Aalborg Universitet. Emnet var ”I fabrikkernes skygge”, og de studerede fra AAU gav klassen en både oplevelsesrig og kompetent faglig udbytterig tur, hvor de også blev præsenteret for bagsiden af industrialiseringen i Aalborg: værtshuse, prostitution og fattigdom. Rundvisningen sluttede på Aalborg Historiske museum, hvor eleverne så udstillingen ”Folk og fabrikker”. Efterfølgende var de 3 AAU-studerende på besøg i 1.c for at foretage en evaluering af deres rundvisning sammen med eleverne.