aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

07.12.2018

Billedkunstelever udstiller på KUNSTEN


Fra den 18/12 til den 27 /1 kan man opleve udstillingen ”Healing” udført af billedkunstelever fra Aalborg Katedralskole på Kunsten. Museum of Modern Art Aalborg.

Billedkunsteleverne har arbejdet med den grønlandske tradition for at udføre ”Tupilakker”, der oprindeligt var sammensatte objekter, som udførtes af shamaner med magiske og rituelle formål, men i nyere tid har frembringelsen af tupilakker udviklet sig til en speciel kunstform, hvor magiske figurer ofte halvt menneske og halvt dyremotiv udskæres i fedtsten, hvaltænder eller lignende materialer.

Billedkunsteleverne har med inspiration fra de grønlandske forbilleder udformet deres egne tupilakker i hvid- eller sortbrændende ler. Ved siden af de over 100 tupilakker udstilles også malerier, hvor eleverne har arbejdet videre med det specielle forhold, der er mellem Grønland og Danmark i samtiden med arbejdstitlen: “Healing the Post Colonial Wound in Danish Greenlandic Relations” under indtryk af grønlandsk samtidskunst og ikke mindst, at den årlige ”Operation Dagsværks” tema netop var de grønlandske samfundsproblemer specielt blandt unge mennesker.

Dette kunstprojekt har selvfølgelig ikke til formål at udøve misappropriation dvs. respektløst at låne eller adoptere elementer fra den oprindelige inuitkultur. Den kunstneriske bearbejdning af tupilaktraditionen havde til formål at øge billedkunstelevernes og nu publikums forståelse for og netop respekt for inuitkulturen, via en indføring i inuitkulturens kultur og samfundshistorie og dertilhørende begreber som    f. eks. ”Sila” – den universelle kraft, som er i alt og binder alt sammen.

Malerierne et kunstnerisk forsøg på at dekonstruere det glansbillede af Grønland og rigsfællesskabet, vi tit møder i offentligheden, hvori vi helst ikke vil se skyggesiderne i rigsfællesskabets historie og derfor heller ikke kan komme i gang med en nødvendig forsoningsproces i forhold til de negative konsekvenser i samtiden af kolonitidens overgreb mod den oprindelige inuitkultur. Samtidige konsekvenser der er tydelige i såvel Danmark som Grønland, hvis vi vil se dem!

Læs mere på:

kunsten.dk/da/indhold/1812-271-healing-forstaaelse-og-respekt-for-inuitkulturen-9391