aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

30.11.2018

1.g-forældre på besøg


Hvem går min datter/søn i klasse med? Hvordan er lærerne? Og hvordan ser undervisningslokalerne ud på Aalborg Katedralskole? Spørgsmålene er mange, når man sender sit barn til en ny skole.

Derfor havde Aalborg Katedralskole havde inviteret til forældremøde for 1.g’klasserne onsdag den 28. november og torsdag den 29. november.

Aftenen begyndte i Multisalen i bygning G, hvor Rektor Christian Warming bød de mange forældre og elever velkommen, og informerede om dét at være elev på Aalborg Katedralskole. Studievejlederen havde også ordet, og fortalte om de mange opgaver, studievejledningen varetager med henblik på at give eleverne så gode 3 år på skolen som muligt.

Aftenen fortsatte i stamklasserne. Forældrene fik dog først en rundvisning på skolen af nogle af klassens lærere. Her var forældrene især nysgerrige efter at se klassens stamlokale og skolens ”kanni”, som flere havde hørt megen omtale af.

Sidste del af programmet, der foregik i stamklasserne, var planlagt af klassens lærere og elever i fællesskab og omfattede fx orienterende indslag, quiz, kaffe og kage.  

Før vi fik set os om var nærmede klokken sig 22, og det var tid til at gå hjem – forhåbentlig med et godt indtryk af skolen, lærerene og klassen.