aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

29.11.2018

Superledning i superklasse


Fysik har anskaffet sig noget lidt specielt udstyr, HTSC (High Temperature Super Conductor), altså materiale der bliver superledende ved relativ høj temperatur. Det giver mulighed for meget direkte at se kvantemekaniske effekter på makroskopisk skala.  Og hvad er mere naturligt end at sætte 2.x til at eksperimentere med det? ”High Temperature” i fysik skal forstås som en temperatur, der er noget højere end det absolutte nulpunkt. Dvs. vi kunne nøjes med at arbejde med lune temperaturer på omkring -196C! Så efter at have fået foræret flydende kvælstof fra institut for fysik og nanoteknologi, AAU gik vi i gang. Eleverne fik konstrueret en bane af meget stærke magneter og fik HTSC-pucken til at svæve over banen. Det endte faktisk med, at vi lærte meget om udstyret og teorien bag ”quantum locking”.

Men vi er slet ikke færdige endnu. Vi stiler efter at få lavet et svævende fartøj på en bane formet som et Möbius-bånd, hvilket er ret ambitiøst. Nå ja; vi havde tilfældigvis lidt flydende kvælstof til overs plus lidt fløde og vanilje, hvilket endte som is.

Efter superlednings-projektet deltog vi i skolens streamede foredrag om antistof, så da dagen var omme havde 2.x haft 2 fysik moduler, lavet superledningsprojekt (i deres fritid) og været til foredrag.

Dét kalder jeg engagement, og det kan ikke undgå at gøre indtryk på os, som har med sådan en klasse at gøre!