aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

10.09.2018

Fællestime på tværs


Alle elever fra 1. årgang mødes ca. en gang om ugen til en fællestime på tværs af GK-klasserne. Formålet med disse fællestimer er dels at ryste eleverne sammen på tværs af klasserne, dels at ruste eleverne til at vælge den rigtige studieretning.

Indholdet i modulerne er en blanding af ”ryste-sammen-aktiviteter” og oplæg fra lærerne. Det hele har til formål at få eleverne til at føle sig hjemme på skolen blandt de mange nye kammerater og derigennem få mod til at turde vælge den studieretning, som man selv har lyst til, selvom ens nye kammerat fra den midlertidige GK-klasse måske vælger noget andet.

Fotografierne her er fra fællestimen mandag den 10. september.