aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

29.05.2018

Eksamentiden nærmer sig for 1.g'erne


Snart nærmer skoleårets afslutning for sig de sidste klasser på skolen - nemlig alle 1.g'erne.

Sidste undervisningstime i de forskellige fag bruges ofte i utraditionelle rammer. Som her 1.a, der havde flyttet årets sidste spanskmodul til spansklærerens bolig ude på landet. Efter fællesspisning stod undervisningen på en skattejagt, der involverede en lang række aktiviteter, der stillede krav til elevernes spanskkundskaber.