aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

28.02.2018

Menneskedyret homo sapiens. Invitation til naturvidenskabelig foredrag på Aalborg Katedralskole


Aalborg Katedralskole gentager successen og tilbyder også i foråret 2018 livestreamed naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. I foråret 2018 drejer det sig om 7 foredrag.

Alle er velkommen.

Næste foredrag i foråret 2018 er: Tirsdag den 13/3 kl. 18.45 - 21.00

Emne: Menneskedyret homo sapiens
Foredrag ved professor Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience - Zoofysiologi, Aarhus Universitet.
Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene. 

Tilmelding: http://webforms.au.dk?form=1732