aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

29.01.2018

Glimt fra Europadebatten


Torsdag den 25. januar var ViVilEuropa på besøg på Aalborg Katedralskole. Bag ViVilEuropa står Europabevægelsen. EU-debatten ofte mangler folkets stemme. Hvad skal EU kunne? og hvordan EU’s fremtid skal se ud? Denne debat ønsker Europabevægelsen at få ud i alt fra de danske skoler til dagcentre - ja helt ind i de danske stuer.  

Deltagerne ved EU-debatten på Aalborg Katedralskole var Marianne Jelved (Radikale Venstre), Torsten Schack Pedersen (Venstre), Lisbeth Bech Poulsen (Socialistisk Folkeparti), Rasmus Prehn (Socialdemokraterne) samt direktøren for Norddanmarks EU-kontor, Benjamin Holst.

Besøget var udformet som en paneldebat, hvor udgangspunktet for samtlige deltagere var en positiv indstilling til samarbejdet i EU, selvom både Lisbeth Bech Poulsen og Marianne Jelved pointerede, at det altid er godt at udvise en sund portion skepsis over for magtinstitutioner. Derved ikke sagt at de betragtede sig selv som modstandere af EU.

Den første time gik med, at paneldeltagerne kom ind på forskellige områder, som EU varetager, hvorfor EU er vigtig for Danmark og hele Europa, og hvorfor de unge skal forholde sig mere aktivt til EU.

Her efter blev der åbnet for spørgsmål fra salen, og som altid var der mange spørgsmål fra eleverne på skolen. Én ville vide, hvordan man kunne tackle det demokratiske underskud, der i elevens optik var i konstruktionen. En anden satte Rasmus Prehn på prøve ved at spørge ind til hans partis holdning til stop for kvoteflygtninge, specielt når han talte om fællesskab og løsninger på fælles sociale problemer. Andre spørgsmål var, hvorfor Torsten Schack Pedersen ikke mente, at EU skulle blande sig i velfærds- og socialproblematikker, da det for denne elev hang sammen med ambitionen om at skabe fred i Europa.

Alt i alt et arrangement, hvor eleverne fik indblik i, hvilke områder EU samarbejder på, og hvorfor det er vigtigt, at vi bibeholder det europæiske samarbejde. På baggrund af dagens debat, er det nu op til eleverne selv danne sig en holdning til, hvorvidt man er enig eller ej.