aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

06.12.2017

1.g-forældre på besøg


Hvem går min datter/søn i klasse med? Hvordan er lærerne? Og hvordan ser undervisnngslokalerne ud på Aalborg Katedralskole? Spørgsmålene er mange, når man sender sit barn til en ny skole.

Svar herpå kunne forældrene få mandag den 4. december og tirsdag den 5. december, hvor Aalborg Katedralskole havde inviteret til forældremøde for 1.g’klasserne.

Aftenen begyndte i Multisalen i bygning G, hvor Rektor Christian Warming bød de mange forældre og elever velkommen, og informerede om dét at være elev på Aalborg Katedralskole. Studievejlederen havde også ordet, og fortalte om de mange opgaver, studievejledningen varetager med henblik på at give eleverne så gode 3 år på skolen som muligt.

Aftenen fortsatte i stamklasserne. Forældrene fik dog først en rundvisning på skolen af nogle af klassens lærere. Her var forældrene især nysgerrige efter at se klassens stamlokale og skolens ”kanni”, som flere havde hørt megen omtale af.

Sidste del af programmet, der foregik i stamklasserne, var planlagt af klassens lærere og elever i fællesskab og omfattede orienterende indslag, quiz, kaffe og kage.  

Før vi fik set os om var nærmede klokken sig 22, og det var tid til at gå hjem – forhåbentlig med et godt indtryk af skolen, lærerene og klassen.