aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Nyhed

01.11.2017

Naturvidenskabeligt foredrag: Sære sanser


Naturvidenskabelige foredrag på Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole gentager successen og tilbyder også i efteråret 2017 livestreamed naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. I efteråret 2017 drejer det sig om 7 foredrag.

Alle er velkommen.

Næste foredrag er: 

Tirsdag den 7. november kl. 18.45 – 21.00            

Emne: Sære sanser
Foredrag ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience - Zoofysiologi, Aarhus Universitet.
Vores opfattede virkelighed er bestemt af den hukommelse og de sanser vi er udstyret med. Hør om hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter og om de sære sanser der tillader nogle dyr en virkelighedsopfattelse der er meget langt fra vores egen.

Tilmelding: http://webforms.au.dk?form=1700