aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Regler for elevoptag

Regler for elevoptag på gymnasiet

Aalborg Katedralskole optog i 2018 alle ansøgere. Ungdomsårgangene bliver i disse år mindre, og vi forventer derfor med den nuværende søgefrekvens at kunne optage alle ansøgere igen i 2019.

Skolen har tidligere måttet afvise enkelte ansøgere pga. manglende plads. Hvis der er for mange ansøgere er reglerne sådan, at man flytter de ansøgere, der har længst afstand mellem bopæl og skole via vejnettet. I 2017 var det elever med en vejafstand på mere end 47 km, der blev flyttet. Alle med en kortere skolevej blev optaget. I 2017 blev 17 ud af 325 ansøgere flyttet væk fra Aalborg Katedralskole.

Elever tilknyttet MGK, BGK, TGK eller Team Danmark har fortrinsret til optagelse og flyttes ikke.