aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Optagelse gymnasiet

Optagelse gymnasiet

Du kan blive optaget, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Hvis du kommer fra 9. klasse, skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Desuden skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.

Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden have aflagt 9. eller 10. klasseprøve i dansk, matematik, og engelsk. 

Du skal ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

I forbindelse med din ansøgning skal du vælge:

- Et fremmedsprog (et fortsættersprog eller et begyndersprog)

- Et kunstnerisk fag.

Hvis du ikke opfylder de formelle krav til optagelse på gymnasiet, sker optagelsen efter en konkret vurdering eventuelt suppleret med en optagelsessamtale og/eller en optagelsesprøve.  

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om optagelseskrav mv. er du velkommen til at ringe til skolens kontor på tlf. 96 31 37 70, hvor du kan blive stillet videre til en studievejleder for at få svar på mere konkrete spørgsmål

Studievejlederen kan også kontaktes via mail på: adm@katedralskolen.dk

Tilmeldingen til en ungdomsuddannelse foregår digitalt. Ansøgningsskemaet på http://www.optagelse.dk/ skal udfyldes og sendes ved hjælp af den unges Uni-login og en forældres NemID til det valgte uddannelsessted senest 1. marts. I øvrigt henvises der til uddannelsesguiden.

Nyttige links


Optagelsesbekendtgørelsen: Klik her!