aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Musik A og matematik A

Musik A og matematik A

I denne studieretning får du et kunstnerisk og performativt fag på højeste niveau i samspil med matematik. 

Studieretningen beskæftiger sig med kunst og videnskab og giver dig mulighed for at dyrke dine kreative og kunstneriske sider i samklang med en matematisk analytisk forståelse.   '

Alle fag har såvel en praktisk som teoretisk tilgang til arbejdet og du vil i tværfaglige projektforløb f.eks. kunne arbejde med lyd og lydproduktion, og med sammenhænge mellem musikalske, matematiske og fysiske strukturer og former. I musikfaget lærer du at analysere musik både teoretisk og historisk/kulturelt og du får mulighed for at udøve musik på et højt niveau. Du lærer endvidere at skrive arrangementer til melodier i forskellige genrer.  

Det samlede mål med undervisningen er at udvikle kreativitet, nysgerrighed og høj faglig indsigt.    

Eksempler på forløb/emner kan være:  

  1. lyd og bølger

  2. afprøvning af praktisk lydproduktion

  3. undersøgelse af akustikkens univers

  4. form og struktur: fra renæssancens gyldne snit over barokkens geometriske mønstre og talsymbolik til den moderne kompositionsmusiks talrækker og fraktaler.


Adgangskortet

Se, hvilke uddannelser dine fag kan give adgang til. Klik her.