aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Musik A og engelsk A

Musik A og engelsk A

I denne studieretning får du et kunstnerisk og performativt fag på højeste niveau i samspil med engelsk på tilsvarende højt niveau.  

Du vil i denne studieretning opnå et indgående kendskab til væsentlige samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger. Der vil blive lagt vægt på udvikling af sproglige, litterære og musikalske kompetencer.  

I engelskundervisningen udvikles såvel skriftlige som mundtlige kommunikative færdigheder gennem arbejde med tekster, der øger forståelsen af engelsktalende landes musik, kultur og samfundsforhold.  

I musikundervisningen vil du bl.a. møde musik fra engelsktalende lande, som du både skal forholde dig analysernde og aktivt udøvende til. Studieretningen fokuserer både på en teoretisk og praktisk tilgang til fagene, hver for sig og i tværfagligt samarbejde.

Adgangskortet

Se, hvilke uddannelser dine fag kan give adgang til. Klik her.