aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Regler for elevoptag

Regler for elevoptag på hf

Aalborg Katedralskole har plads til at optage alle kvalificerede ansøgere, hvis ansøgningerne er modtaget rettidigt.

For sent ankomne ansøgere optages under forudsætning af, at der er plads i de oprettede klasser.