aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Studieture og ekskursioner

Studieture og ekskursioner

Din uddannelse indledes med en introduktionstur med overnatning sammen med den nye klasse. Senere i 1. hf kommer du på en studietur til København og i 2. hf en 5-dages studietur til London eller lignende destination. Herudover vil du komme på mindre ekskursioner i løbet af skoletiden, som relaterer sig til de forløb, du arbejder med.

Yderligere information

Hvis du ønsker at vide mere om hf-fagpakkerne, så kontakt en af vores studievejledere.