aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

ASF brobygning

ASF brobygning


Formål:

Formålet med en hf-brobygningsuge på Aalborg Katedralskole er at give dig mulighed som hf-elev at opleve fag og undervisningsformer, som indgår i det 2-årige HF-forløb.

Indhold:

Du bliver placeret i din egen brobygningsklasse sammen med andre, som også har valgt ASF-hf.  
Du vil i ugens løb blive undervist i nogle af de fællesfag og valgfag, som indgår i det 2-årige hf-forløb.  
Der vil også blive mulighed for at møde studievejleder og blive vist rundt på skolen.
Læs mere om skolen og uddannelsen på
www.aalkat-gym.dk.

Mødetid:

Mødetid kl. 9:00 i skolegården. I bliver mødt i skolegården

Transport:

Det tager ca. 15 min. at gå fra rutebilstationen og banegården til Aalborg Katedralskole. Hvis du skal med bybus går bus nr. 16 næsten lige til døren. Der er et stoppested på hjørnet af Hasserisgade og Sankt Jørgens Gade

Kantine:

Der er kantine på skolen, som holder åbent hele skoledagen.

Øvrige informationer:

Målgruppen er unge mennesker med en diagnose inden for autismespektret, som har gennemført mindst 9 års skolegang og opfylder adgangskravene til HF. Ansøgere der ikke umiddelbart opfylder adgangskravene kan få tilbudt en samtale med henblik på at afklare, om de kan optages på hf.

Lærerne på Aalborg Katedralskole har gennemgået kurser ved Autismecenter Nord-Bo, og er dermed bekendte med de udfordringer målgruppen har. Alle unge vil få tilknyttet en mentor, som er i ugentlig kontakt med eleven, for derigennem at støtte eleven i uddannelsen.

Tidspunkt:

d. 11.-12. december i uge 50

Sted:

Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg

Ansvarlig:

Karin Olesen

Tilmelding:

Tilmelding til brobygning skal enten ske via brobygning.net eller til studievejleder Karin Olesen: ol@katedralskolen.dk, telefon: 9631 3782. Hvis du tilmelder dig over mail eller telefon, skal du oplyse dit navn, cpr-nr, adresse, telefonnummer og e-mail.

 

Kontaktinformation

Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg.

Mail: adm@katedralskolen.dk

Hjemmeside: www.aalkat-gym.dk