Uddannelse i centrum

Ny HF-elev


HF fagpakker

I skoleåret 2019-2020 udbyder Aalborg Katedralskole 4 fagpakker på hf: Samfundsfag & Business, Teknologi og IT, Sundhed, Pædagogik.

I venstre kolonne kan du klikke ind og læse mere om de enkelte fagpakker eller klik ind på http://www.aalkat-gym.dk/ny-hf-elev/optagelse-hf/, hvis du søger om optagelse.  

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle fagpakker bliver oprettet.

I skoleåret 2018/2019 blev de 4 fagpakker oprettet.

 

Undervisningen på hf  

Fagene i 1. hf er fastlagt på forhånd, så næsten alle undervisningstimer vil være sammen med dine klassekammerater.

Skoleåret består af to semestre, så hvert halve år vil du afslutte en del af uddannelsen.

I det første halve år vil der være fokus på at få gode studievaner og lære at arbejde systematisk i de enkelte fag. Du vil desuden få støtte og hjælp til at tackle faglige eller andre indlæringsmæssige udfordringer.

Eksamen

På hf får du ikke standpunkts- og årskarakterer, men til gengæld kommer du til eksamen i alle de fag, du afslutter, fx matematik (C) i 1. hf. Men hvis du skal  have matematik (B) i 2. hf, så skal du først til eksamen i matematik i 2. hf.

Supplering
Hvis du mangler nogle fag til at komme ind på din foretrukne videregående uddannelse, kan du supplere med enkelte fag senere på et suppleringskursus. Eller du kan tage en faglig overbygning på op til seks måneder på et suppleringskursus, når du har afsluttet din hf-eksamen, hvis du ønsker at komme ind på en længere videregående uddannelse/universitet.

Læs om mulighederne for videreuddannelse på Universitetet, klik her.

Adgangskortet

Se, hvilke uddannelser dine fag kan give adgang til. Klik her.


Fagenes mål og indhold

Hvis du ønsker at vide mere om fagenes mål og indhold i hf, så klik her.


Studiebog for hf

Se eller download studiebogen for hf-elever - klik her.


Yderligere information

Hvis du ønsker at vide mere om hf-fagpakkerne eller har spørgsmål til valgfag, så kontakt en af vores studievejledere.


SU

SU - hvis du søger på su.dk

Ungdomskort


Publikationer til nye elever

Se pjecen med uddannelsestilbud 2019: Aalborg Katedralskole - uddannelsestilbud 2019

Se eller download skolens årsskrift 2018, klik her.

Se eller download skolens intro-hæfte til nye elever 2018, klik her.