Uddannelse i centrum

Regler for elevflytninger

Regler for elevoptag på gymnasiet

Aalborg Katedralskole har i 2018 plads til 11 klasser. Hvis der er for mange ansøgere er reglerne sådan, at man flytter de ansøgere, der har længst afstand mellem bopæl og skole via vejnettet. I 2017 var det elever med en vejafstand på mere end 47 km, der blev flyttet. Alle med en kortere skolevej blev optaget. I 2017 blev 17 ud af 325 ansøgere flyttet væk fra Aalborg Katedralskole.

I 2018 er ungdomsårgangen mindre end i 2017. Derfor forventer vi, at ansøgertallet til de gymnasiale uddannelser falder. Det betyder, at selv et lille fald i søgningen til skolen vil resultere i, at alle ansøgere kan optages.

Elever tilknyttet MGK, BGK, TGK eller Team Danmark har fortrinsret til optagelse og flyttes ikke.