Uddannelse i centrum

Optagelse hf

Optagelse hf

Du kan blive optaget, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat.

Hvis du søger fra 9. klasse, skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Desuden skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9.

Du skal ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden have aflagt 10. klasseprøve i dansk og matematik både mundtligt og skriftligt.

Desuden skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Du skal også have aflagt eller været indstillet til prøve eller aflagt 10. klasseprøve mundtligt og skriftligt i 2. fremmedsprog vedafslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.

Du skal have aflagt folkeskolens 9. klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10. klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.

I forbindelse med din ansøgning skal du vælge:

- et kunstnerisk fag eller idræt.

Hvis du ikke opfylder de formelle krav til optagelse på hf, sker optagelsen efter en konkret vurdering eventuelt suppleret med en optagelsessamtale og/eller en optagelsesprøve.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om optagelseskrav mv. er du velkommen til at ringe til skolens kontor på tlf. 96 31 37 70, hvor du kan blive stillet videre til en studievvejleder for at få svar på mere konkrete spørgsmål

Studievejlederen kan også kontaktes via mail på: adm@katedralskolen.dk

Tilmeldingen til en ungdomsuddannelse foregår digitalt. Ansøgningsskemaet på http://www.optagelse.dk/ skal udfyldes og sendes ved hjælp af den unges Uni-login og en forældres NemID til det valgte uddannelsessted senest 1. marts. I øvrigt henvises der til uddannelsesguiden.

Nyttige links


Optagelsesbekendtgørelsen: Klik her