Uddannelse i centrum

Studievejledning

Studievejledning

Studievejleder Lisa Knapp   

Tlf. direkte 96 31 37 80

Kontortid: daglig kl. 8.00 - 16.00, Send mail

Klasser: 1.a, 1.b, 1.c, 1.e, 1.j, 1.k, 1.m, 1.r, 1.y, 2.a, 2.b, 2.c, 2.j, 2.k, 2.m, 2.r, 3.a, 3.b, 3.c, 3.m, 3.j

 

Studievejleder Karin Olesen    

Tlf. direkte: 96 31 37 82

Send mail

Klasser: 1.w, 1.x, 1.z, 2.e, 2.w, 2.x, 2.z, 3.e, 3.k, 3.x, 3.z

 

Studievejleder Nino Romanini

Tlf. direkte: 96 31 37 88

Send mail

Klasser: 1.p, 1.d, 2.d, 2.p, 2.y, 3.d, 3.y   

Alle studievejledere træffes i lokale A110.

Klik her for at se i Lectio, hvornår din studievejleder har kontortid.  

Alle klasser får tilknyttet en studievejleder, som de kan henvende sig til de 2 år på hf eller de 3 år i gymnasiet. Studievejlederen vejleder klassen kollektivt og den enkelte elev individuelt. Formålet med studievejledningen er at hjælpe dig til at gennemføre din ungdomsuddannelse.

For at du og din studievejleder kan lærer hinanden at kende, bliver du inviteret til en introsamtale i efteråret. Du får ligeledes et tilbud om en samtale i 2.g, 2.hf og i 3.g.

Den kollektive vejledning kan bl.a. omfatte: Studieteknik og arbejdsvaner, planlægning af hverdag/skolegang, fravær, SU, orientering om fagpakker, studieretninger og valgfag.  

Studievejlederen varetager også på mange måder kontakten mellem forældre og skolen. Du kan læse mere i Årsplanen.    

Hvad kan din studievejleder hjælpe dig med?  

Du kan tale med din studievejleder om alt. Hvis du har personlige problemer, som du ønsker at vende med en neutral person, så kan du bruge os. Du kan ligeledes henvende dig, hvis du har faglige eller sociale problemer.  

Du kan henvende dig, hvis du er i tvivl om hvordan man søger SU eller hvis du har spørgsmål til valg af valgfag, fagpakker og studieretning. Eks. skal SU søges på nettet på www.su.dk, men giver det problemer så kom forbi.  

Du er altid velkommen til at komme forbi til en samtale - hellere en ekstra gang end at brænde inde med noget, som du ikke kan løse selv.  

Hvis vi ikke er de rette til at støtte dig i at løse dit problem, så har vi mulighed for at henvise dig til personer, som kan hjælpe dig.  

Skolen har f.eks. tilknyttet en psykolog, Casper Andersen, som du kan læse mere om her.

Skolen har også tilknyttet en sundhedsplejerske (UngSund), Gitte Larsen. Hun er på skolen tirsdage i lige uger. Se Lectio.

Psykologen Casper og Gitte fra UngSund besøger alle nye klasser i august måned.  

Skolen arrangerer kurser, hvor du kan lære at håndtere eksamensangst. Hvis du ved du har problemer med eksamensangst, bør du henvende dig til din studievejleder, så du kan komme på kursus.  

Ønsker du oplysninger om dit videre studie, så henviser vi dig til Studievalg Nordjylland. Vita Schou repræsenterer Studievalg Nordjylland her på skolen. Hun kan besvare de spørgsmål, som du har til valg af videregående uddannelse m.v. Læs mere om Studievalg Nordjylland nederst på siden.  

Vi har også et samarbejde med UU, hvis du fortryder dit valg af ungdomsuddannelse. Din UU-vejleder følger dig, indtil du er 25 år.  

Vi har faste træffetider - se ovenfor. Haster det med at snakke med din studievejleder, så kan du  sende en mail eller lige komme ned på kontoret - der er stort set altid en studievejleder til stede.

Studievalg Nordjylland

Studievalg Nordjylland er et regionalt vejledningscenter under Uddannelsesministeriet, hvor der er ansat vejledere, der har en bred viden om mulighederne for videregående uddannelse og karriere i hele Danmark.

På Aalborg Katedralskole er det Vita Schou, der er din lokale Studievalg-vejleder.

I løbet af din tid på skolen kommer Vita Schou på besøg flere gange for at holde oplæg om uddannelsessystemet, om valg af videregående uddannelse og karriere, om adgangskrav, ansøgning og optagelse på en videregående uddannelse mv.

Kontakt til Studievalgs-vejleder

Vita Schou har desuden træffetid på Aalborg Katedralskole ca. hver 3.-4. uge. I forbindelse med de faste træffetider har du mulighed for at få en individuel samtale om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker med hensyn til dit valg af videregående uddannelse, eller hvis du er i tvivl om, hvad du vil efter din studentereksamen.

Træffetiderne holdes i lokale A115 i forbindelse med Mediateket, og du kan booke en tid på http://www.bookstudievalgnordjylland.dk/. Her vælger du Aalborg Katedralskole på skolelisten. Dernæst vælges den dato og det tidspunkt, du ønsker at booke, og du skal til slut angive dine kontaktoplysninger. Du får en kvittering for din booking pr. mail og siden en sms-påmindelse på dagen for træffetiden.

Du kan også træffe Vita Schou på telefon 99 40 39 03 eller pr. mail vas@studievalg.dk

Vejledningen er et tilbud til dig, og du er altid velkommen - også når du er færdig med gymnasiet.

Information om videregående uddannelse?

Der er mange ting, som du selv kan gøre for at få information om videregående uddannelse og erhverv. Du kan fx bruge uddannelsesportalen www.UddannelsesGuiden.dk.

Her kan du finde information om næsten alt, der har med uddannelse og karriere at gøre. Du kan fx finde ud af, hvordan forskellige uddannelser er opbygget, hvor du kan tage dem, hvilke adgangskrav de har, samt hvilke jobmuligheder uddannelsen giver. Der er også links til uddannelsesstedernes hjemmesider, hvor du kan hente mere detaljeret information om lige præcis den uddannelse, du er interesseret i.

Se mere om Studievalg Nordjylland på studievalg.dk/nordjylland

Studieparat

Brug App'en "Studieparat" som rummer øvelser, tips og råd til dig, som har studierelevante problematikker f.eks. skriveblokering, holde fokus, tro på egne evner, m.m.App'ens råd og øvelser kan også være en god hjælp under og i tiden omkring eksamen, da app'en har flere øvelser til at gøre dig eksamensparat.

http://www.studymind.dk/appmodeksamensangst.asp


Gode links


Skolens psykolog

Casper Andersen
Casper Andersen

Mentor for ASF-elever

Peter Tengsted

Studievalg Nordjylland

Vita Schou

Sundhedsvejleder

Gitte K. Larsen

Sundhedsplejerske Gitte K. Larsen er tilknyttet Aalborg Katedralskole som sundhedsvejleder for Sund Ung, Aalborg.

Her kan du komme og få en fortrolig snak om din sundhed.

Du kan snakke om alt det, der betyder noget for dig. Det kan fx være om: helbred, motion, vægt, kost, kroppen, seksualitet, rygning, alkohol og stoffer.

Gitte har kontortid: Tirsdag i lige uger.

Ring eller skriv en sms/mail.

Tlf.: 31990659

Mail: gitte.larsen@aalborg.dk