aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Studieture og ekskursioner

Studieture og ekskursioner

I løbet af den tid, du går på gymnasiet eller på hf, bliver din klasse tilbudt at komme på studietur og ekskursioner af forskellig art.

Det er kutyme, at de 1.hf- og 2.g-klasser, der ønsker det, kommer på studietur til udlandet i en uge i løbet af skoleåret. Studieturen skal have et fagligt indhold, og din klasse og de to faglærere, der deltager i studieturen, planlægger sammen turen i god tid. Du må regne med selv at skulle betale ca. 2.000 kr. , hvis du er hf'er og 4.500 kr., hvis du er gymnasieelev. I enkelte klasser er studieturen koblet til udvekslingsbesøg med skolens udenlandske samarbejdsgymnasier.

I efterårssemesteret kommer 2.hf-klasserne og 3.g-klasserne også på en 2-3 dages faglig ekskursion – typisk inden for landets grænser. Også her må du regne med selv at skulle betale, typisk et beløb på max. 1.200 kr. til transport, overnatning mv.

Derudover arrangerer de forskellige fag og hold fra tid til anden korte faglige ekskursioner, som fx teaterture, biografture, virksomhedsbesøg, universitetsbesøg, koncerter mv. Her kan der være en mindre udgift til transport og billet/entré.

Rejsemål for gymnasieklasserne har fx gennem de seneste år været: Amsterdam, London, Barcelona, Reykjavik/Island, Istanbul. For hf'ernes vedkommende har der de seneste par år været fællestur for alle hf-klasser til Berlin.

Læs her om stx'ernes studietur til Rom/Vatikanet, London og Bruxelles.

 


Sikkerhed på studieture

Klik her for at se video om sikkerhed på studieture.


Bekræftelse, forældresamtykke og ordensregler på studieture og ekskursioner


Før en studietur eller ekskursion skal eleverne skrive under på, at de vil deltage i studieturen eller ekskursionen. Samtidig skriver de også under på, at de vil overholde de ordensregler, der gælder for studieture og ekskursioner.

Hvis eleven er under 18 år på afrejsetidspunktet skal der også gives samtykkeerklæring fra forældrene. 

Klik her for at printe formularen: "bekræftelse på deltagelse i studietur - incl. samtykkeerklæring".

Erklæringerne SKAL medbringes på studieturen/ekskursionen.


Studieturs- og ekskursionsansøgning

Klik her for at downloade blanketten: studieturs- og ekskursionsansøgning.


Ekskursioner og studieture

Læs om rammer og arbejdsgange i forbindelse med ekskursioner og studierejser på Aalborg Katedralskole - klik her.