Uddannelse i centrum

Skrivefængsel

Skrivefængsel

Skrivefængsel starter op torsdag den 7. september og vil være åbent hver tirsdag og torsdag kl 13.50 -17.00. Der vil være en studiehjælper til stede.

Skrivefængslet går i sin enkelthed ud på, at skolen giver elever mulighed for at sidde et sted og arbejde på skriftlige afleveringer... UDEN FORSTYRRELSER.

Skolen kan stille krav om, at du møder op, hvis du en eller flere gange ikke har lavet afleveringerne derhjemme. Det er din lærer, studievejleder eller en uddannelseschef, der kan sætte dig i skrivefængsel med én uges varsel.

Du kan også vælge frivilligt at komme i fængslet, hvis du har svært ved at finde tid og ro derhjemme. Du kan melde dig til senest dagen før ved enten at kontakte din lærer eller studievejleder.

Skrivefængslet stiller kaffe, te og frugt til rådighed. Og så koster det dig ikke andet, end at du giver os den aflevering, du har lavet i løbet af dit fængselsbesøg.