Uddannelse i centrum

Psykolog

Psykologisk rådgivning

Casper Andersen er tilknyttet Aalborg Katedralskole som psykolog.

Den psykologiske rådgivning er et tilbud til elever, for hvem tilværelsen på forskellige områder aktuelt forekommer uoverkuelig eller er gået i hårdknude.

Personlige problemer som lavt selvværd, ængstelighed, nedtrykthed og stress. Endvidere kriser som følge af tab og alvorlige hændelser, samt kriser af eksistentiel karakter.

Skoleproblemer som præstations- og eksamensangst eller manglende social trivsel.

Familieproblemer som konflktfyldt eller manglende kontakt med forældre og søskende.

Sociale problemer som mangel på stabile kontakter, ensomhed, uoverensstemmelser i vennekreds eller i kæresteforhold.

Listen af problemtyper kunne fortsættes. Den enkeltes problemkompleks er imidlertid altid unikt, og samtalerne tager udgangspunkt der, hvor den enkelte finder det rigtigst i den givne situation.

Psykologen har tavshedspligt. Det betyder, at der ikke videregives oplysninger til andre, medmindre det er aftalt.

Samtalerne finder sted på mandage og tirsdage i tidsrummet 10.00-14.30 i lokale 309.

Du kan træffe aftale med psykologen via mail eller telefon. (oplyses senere).

Det er vigtigt, at dit navn, afdeling og mobilnummer er med i henvendelsen. Evt. afbud skal ske via sms så tidligt som muligt og senest på samtaledagen inden kl. 8.00, således at det kan lade sig gøre at give tiden til en anden.

Psykolog

(foto kommer senere).