aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

HF - fagpakker

HF - fagpakker

HF - årgang 2017-2019

Læs mere om Fagpakkerne på denne årgang - klik her.  

 

HF - årgang 2016-2018

På Aalborg Katedralskole går hf-eleverne årgang 2016-2018 enten på Valgfagsretningen eller fagpakken: Samfundsfag og psykologi.

Valgfagsretningen  

Her har eleverne følgende obligatoriske fag: Dansk (A), engelsk (B), idræt (C) og matematik (C) Praktisk/musisk fag (billedkunst, design, mediefag eller musik) (C) Kultur- samfundsfaggruppe: Historie (B), religion (C) og samfundsfag (C) Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi (C), geografi (C) og kemi (C) 

Fagpakke: Samfundsfag og psykologi

Her har eleverne følgende obligatoriske fag:

Dansk (A), engelsk (B), idræt (C) og matematik (C) Praktisk/musisk fag (billedkunst, design, mediefag eller musik) (C) Kultur- samfundsfaggruppe: Historie (B), religion (C) og samfundsfag (C) Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi (C), geografi (C) og kemi (C) Samfundsfag (B) Psykologi (B)  

Med denne fagpakke opfylder eleverne minimumskravet for valg af fag.  

Obligatoriske faggrupper

  • Naturvidenskabelig faggruppe (nf) består af fagene biologi (C), kemi (C), geografi (C). Eleverne afsluttede nf i 1.hf.
  • Kultur- og samfundsfags gruppen (ks) består af fagene historie (B), religion (C), samfundsfag (C). I løbet af de to år på hf skal eleverne udarbejde mindst fire tværfaglige projekter i ks, hvor de tre fag indgår. Derudover bliver eleverne også undervist i de tre fag hver for sig.
  • Eleverne var til tværfaglig mundtlig årsprøve i 1. hf og skal til afsluttende tværfaglig eksamen på grundlag af et skriftligt projekt, udarbejdet i slutningen af 2.hf.

Undervisningen på hf  

Ved siden af den normale undervisning var der i løbet af det første halve år et indledende introduktionsforløb, og gennem hele det 2-årige forløb er der værkstedstimer. Her bliver eleverne blandt andet undervist i at søge litteratur, trænet i at udarbejde en problemformulering, synopsis og projektrapport, ligesom eksamenstræning er på programmet.  

Eksamen    

På hf får eleverne ikke standpunkts- og årskarakterer, men til gengæld kommer de til eksamen i alle fag, bortset fra idræt på C-niveau.  

I 1. hf var eleverne til eksamen i alle fag, der afsluttedes her, dvs. nf og endvidere matematik og det musiske/kreative fag, hvis ikke eleverne har valgt dem på B-niveau i 2.hf.

Hf er en 2-årig almen og studieforberedende gymnasial uddannelse, der primært giver adgang til korte og mellemlange uddannelser. Hvis eleverne ønsker at gå på en videregående universitetsuddannelse, kræves der supplering. Eleverne kan kontakte studievejlederen herom.

Adgangskortet

Se, hvilke uddannelser dine fag kan give adgang til. Klik her.


Fagenes mål og indhold

Hvis du ønsker at vide mere om fagenes mål og indhold i hf, så klik her.


Nyttige links

Hvis du ønsker at vide mere om hf-fagpakkerne eller har spørgsmål til valgfag, så kontakt din studievejleder.