Uddannelse i centrum

EMU

EMU

EMU er Danmarks undervisningsportal. Her kan både lærere og elever finde links, materiale og information, som kan bruges i undervisningen.

EMU


Genvej til EMU


Genvej til EMU SkoDA.

SkoDa er et kæmpemæssigt virtuelt bibliotek, hvor du får adgang til artikelsamlinger, opslagsværker mv.

Via SkoDa får du adgang til Infomedia og Faktalink.

Adgangen kræver UNI.C-login. Se i FirstClass for oplysning herom.