aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Eksamen

Eksamen

Sygdom ved eksamen eller prøver

Hvis du er syg til en eksamen, årsprøve eller terminsprøve skal du ringe besked til skolens kontor om morgenen. Du skal endvidere få vedhæftede lægeerklæring udfyldt af din læge og aflevere den på kontoret.

Lægeerklæring