Uddannelse i centrum

Eksamen

Eksamen

Eksamensbestemmelser

I nedenstående finder du ministeriets bestemmelser vedrørende eksamen.

Eksamensbekendtgørelsen

Lokale eksamensbestemmelser

I nedenstående finder du de eksamensbestemmelser, der gælder lokalt for Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole - lokal eksamensordning

Brug af elektroniske hjælpemidler til skriftlige prøver og eksamen

Computer ved skriftlig eksamen på Aalborg Katedralskole

Ansøgning om særlige eksamensvilkår

Vejledning til ansøgning om særlige eksamensvilkår (forlænget tid mv.)

Vejledning til digital aflevering i Lectio ved skriftlige prøver

Vejledning til digital afleveringer i Netprøver ved skriftlige eksamener

Sygdom ved eksamen eller prøver

Hvis du er syg til en eksamen, årsprøve eller terminsprøve skal du ringe besked til skolens kontor om morgenen. Du skal endvidere få vedhæftede lægeerklæring udfyldt af din læge og aflevere den på kontoret.

Lægeerklæring