aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Bibliotek & studiecenter

Bibliotek & studiecenter

Skolens Bibliotek & Studiecenter er åbent alle hverdage. Her kan eleverne låne bøger, søge information på nettet eller logge ind på de e-ressourcer, som biblioteket abonnerer på.

Skolens bibliotekar hjælper elever, der har brug for assistance til litteratur- og informationssøgning. 

Bibliotekets læsesal bliver ofte brugt af eleverne til gruppearbejde og lektielæsning.

 

 

Bibliotekar

Heidi Haabendal