aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Bibliotek og studiecenter

Bibliotek og studiecenter

Skolens Bibliotek & Studiecenter er åbent alle hverdage. Her kan eleverne låne bøger, søge information på nettet eller logge ind på de e-ressourcer, som biblioteket abonnerer på.

Skolens bibliotekar, Hanne Nedergaard, hjælper elever, der har brug for assistance til litteratur- og informationssøgning. 

Bibliotekets læsesal bliver ofte brugt af eleverne til gruppearbejde og lektielæsning.

 

 

Bibliotekar Hanne Nedergaard